Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Warunki ogólne

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem kwiaciarni i sklepu online Kwiaciarnia Ani Róż jest Karolina Kramarczyk , prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod adresem ul. Wałuszewska 27 A, 03-024 Warszawa o nr NIP: 524 26 38 312, REGON: 146988455, e-mail: kwiaciarniaaniroz@gmail.com
 2. Przedmiotem działalności Kwiaciarni jest sprzedaż kwiatów z doręczeniem na terenie Warszawy i okolic
 3. Wszystkie ceny Produktów w Serwisie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
 4. Zamówień w Serwisie może dokonywać wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Przez „Konsumenta” rozumie się – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usług,  gdy przedmiotem świadczenia jest produkt na specjalne zamówienie klienta, a także rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia jakim są kwiaty cięte; stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2. ZASADY ZAMAWIANIA KWIATÓW

 1. Kwiaciarnia Ani Róż nie jest tradycyjną kwiaciarnią, dlatego jest w stanie zrealizować ograniczoną ilość zleceń w jednym terminie, w związku z tym ma prawo odmówić realizację poszczególnych zamówień i zleceń.
 2. O pierwszeństwie realizacji decyduje m.in. kolejność zamówienia.
 3. W przypadku wystąpienia istotnych okoliczności losowych niezależnych od Kwiaciarni Ani Róż, mających wpływ na opóźnienie czasowe realizacji zamówienia, Kwiaciarnia Ani Róż zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji oraz zobowiązuje się niezwłocznie o tym fakcie powiadomić klienta.
 4. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem, który znajduje się na stronie internetowej.
 5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

3. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Kwiaciarnia przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
 2. Klient składa zamówienie wskazując termin doręczenia i Produkt, który zamierza nabyć, określając ilość oraz rozmiar danego Produktu, a następnie dodaje go do koszyka. Po wybraniu Produktu i określeniu jego ilości i rozmiaru , Klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej przesyłkę a następnie wskazuje sposób płatności i potwierdza chęć zawarcia umowy przyciskiem „Zamawiam i płacę”.
 3. Po sprecyzowaniu przyszłego zamówienia Kwiaciarnia przesyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 5. W przypadku poniesienia przez Kwiaciarnię kosztów związanych z realizacją zamówienia (dostarczenie Produktu na adres wskazany przez Klienta), które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty wg. cennika dostaw. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Klientem, Kwiaciarnia nie jest zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.
 6. W przypadku sprzedaży kwiatów, które są produktem szybko tracącym świeżość Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, nie może skorzystać z prawa odstąpienia od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie jest realizowane po pozytywnej autoryzacji  płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 2. Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w zakładce płatności
 3. Dostawy kwiatów odbywają się na dwa sposoby. Dostawa standardowa odbywa się w czasie 5-7 godzin od czasu złożenia zamówienia. Dostawa expres odbywa się w ciągu 2 godzin od czasu złożenia zamówienia.
 4. Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem (pomimo podjęcia próby doręczenia) lub adres jest nieprawidłowy, lub odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesyłka wróci do Kwiaciarni, ze skutkiem doręczenia przesyłki.
 5. Kwiaciarnia gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 1 dzień od momentu doręczenia do odbiorcy, jeśli będą pielęgnowane we właściwy sposób.
 6. Kwiaciarnia jest zobowiązana do udzielania Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.

5. PŁATNOŚCI

     Płatności za zamówienia złożone w naszym Sklepie dokonasz poprzez:

    1. Za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media
    2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. (Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie 81-717, ul. Haffnera 6, KRS: 0000320590)
    3. Za pomocą karty płatniczej:
     Visa
     Visa Electron
     MasterCard
     MasterCard Electronic
     Maestro


    4. Za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy 24
    5. Poprzez pobranie przy odbiorze
    6. Za pomocą przelewu tradycyjnego na konto sprzedającego:
     ING Bank Śląski
     Karolina Kramarczyk Ani Róż
     31 1050 1025 1000 0091 2720 7935
    7. Za pośrednictwem systemu płatniczego PayPal


     6. ZWROTY PŁATNOŚCI

     1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
     2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

     7. REKLAMACJE

     1. Wszystkie kompozycje wykonane przez Kwiaciarnię Ani Róż wykonane są z żywych kwiatów.
     2. Warunkiem utrzymania kompozycji w dobrej kondycji jest ich należyta pielęgnacja.
     3. Reklamacja dotycząca kwiatów uwzględniana jest do 24 godzin od momentu odbioru zamówienia!
     4. Reklamacja rozpatrywana jest po przesłaniu dokumentacji fotograficznej oraz zwrotu kwiatów, które są reklamowane.
     5. Reklamacje rozpatrujemy w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania dokumentacji fotograficznej oraz kwiatów.
     6. Każdą reklamację rozpatrujemy indywidualnie.
     7. Kwiaciarnia Ani Róż zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wszystkie bukiety były wykonane na możliwie najwyższym poziomie, zgodnie z zasadami sztuki florystyki.


     8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

     1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez: Karolina Kramarczyk Ani Róż, o nr NIP: 5242638312, zarejestrowaną pod adresem ul. Wałuszewska 27a, 03-024 Warszawa, za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.aniroz.com
     2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Karolina Kramarczyk Ani róż
     3. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
     4. Dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”).
     5. Zgodnie z tą ustawą Klientom Sklepu przysługuje prawo do:
      1. wglądu w swoje dane,
      2. poprawiania swoich danych,
      3. wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i przetwarzania,
      4. usunięcia danych.
     6. Sklep internetowy aniroz.com wykorzystuje dane osobowe Klientów wyłącznie w celu realizacji zamówienia, gwarancji, zwrotów i wymiany towarów oraz realizacji innych procesów związanych ze sprzedażą towarów i działaniami marketingowymi Sklepu.
     7. Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie przez Klienta, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia.
     8. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego automatycznie zbierane są dane, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.
     9. Informujemy, że dostęp do wskazanych danych mają jedynie uprawnione osoby. Zgromadzone dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze i są zabezpieczone. Dane nie są przekazywane oraz sprzedawane podmiotom trzecim nie uprawionym do tego. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
     10. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi.


     9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Kwiaciarnia Ani Róż zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Dla nowych zamówień obowiązującym regulaminem jest opublikowany na stronie. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest regulamin z dnia złożenia zamówienia.
     2. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Kwiaciarnia Ani Róż nie wykorzystuje ich w żaden inny sposób.
     3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego
     4. Zawartość strony Kwiaciarnia Ani Róż - treść, przykłady kompozycji, koncepcje/realizacje autorskie są zaprojektowane przez Kwiaciarnia Ani Róż i są chronione prawami autorskimi. Mogą być wykorzystane w celach komercyjnych jedynie za pisemną zgodą właścicela. Wszelkie próby zapożyczenia, kopiowania i odsprzedaży zdjęć, pomysłów są zabronione.

     do góry
     Sklep jest w trybie podglądu
     Pokaż pełną wersję strony
     Sklep internetowy Shoper.pl